Op onze scholen is een ouderpanel actief.
Een ouderpanel biedt ons de mogelijkheid op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een groepje ouders. De samenstelling is zo geregeld dat iedere groep vertegenwoordigd is en dat er een ouder uit de ouderraad en/ of medezeggenschapsraad in zit.
Hierdoor willen wij:  
In principe is elk thema dat van belang is voor de relatie of dialoog tussen ouders en school geschikt om in het ouderpanel te bespreken.
De leden van het ouderpanel komen 6 keer per schooljaar bij elkaar. De data worden in onderling overleg vastgesteld.