Terschelling, 6 mei 2020

Beste ouders/ verzorgers,
Vanaf 16 maart zijn de kinderen al thuis en is er door leerkrachten, kinderen en ouders enorm veel werk verzet. Een groot compliment is aan iedereen (leerlingen, ouders en collega’s) zeker op zijn plaats. Het heeft iedereen veel energie gekost. Maar….. nu mogen we weer naar school! Helaas niet allemaal zoals we gewend zijn, er is een protocol. Dit protocol bezorgt ons best wel hoofdbrekens.  Voor ons is dit ook nieuw en we proberen het met elkaar zo goed mogelijk te doen. We zijn ons zeer bewust dat we het nooit iedereen naar de zin kunnen maken hoe graag we dat ook zouden willen.
Vanmiddag hebben we met het hele team vergaderd en hebben we enkele belangrijke dingen besproken en de laatste puntjes op de i gezet:
Wij hebben het rooster gemaakt aan de hand van een landelijk opgesteld protocol dat wij naleven. We hebben lang met het team besproken hoe we dit het beste tot uitvoering kunnen brengen, met de mensen die we tot onze beschikking hebben. Juf Eva mist u in de planning. Zij heeft een aangeboren hartafwijking en valt dus in de risicogroep, vandaar dat ze niet op school is.
Wij vinden het belangrijk dat elk kind bij zijn/haar eigen leerkracht is. Hierdoor krijgt de leerkracht een goed zicht op de ontwikkeling van zijn/haar 'eigen' kinderen. Ook zullen wij weer groepsvormende activiteiten doen, zoals aan het begin van het schooljaar (Gouden weken).  

Wij zijn ons er van bewust dat kinderen uit een gezin niet altijd op dezelfde dag naar school kunnen. Ruilen van kinderen in bestaande groepen, zodat kinderen uit een gezin op dezelfde dag naar school kunnen, kan niet door bovenstaande redenen. 
 
Met ingang van het '50% rooster' zal de druk thuis weggenomen worden wat betreft het thuisonderwijs. De kinderen zullen nog wel opdrachten thuis moeten doen.  Het rooster is gemaakt t/m 20 mei i.v.m. Hemelvaart. Dit biedt het team een evaluatiemoment en om te bepalen na Hemelvaart. Overigens zullen er dan ook nieuwe maatregelen aangekondigd zijn door het kabinet.
Voor wat betreft de organisatie hebben we de volgende richtlijnen afgesproken:
De kinderen van de Vossersschool komen naar school via het plein aan de Parnassiaweg, door het hekje bij de schommels. Kom zoveel mogelijk lopend naar school! De leerkracht van uw kind(eren) staat op het plein. De kinderen van de groepen 7 en 8 verzamelen bij de noodtrap (prinses Margrietlaan), zij gaan daardoor naar binnen. Wanneer de kinderen buiten spelen is dit het plein waar dat kan en mag. Het andere plein is namelijk bestemd voor de Margrietschool.

Naar binnen/ uit school:
Gr. 1-2 -> door klas waar les is (8.30 uur)                                                                      14.15 uur uit
Gr. 3-4 -> door kleuterklas die vrij is, langs de robot de trap op (8.25 uur)                     14.10 uur uit
Gr. 5-6 -> door kleuterklas die vrij is, langs de robot de trap op (8.30 uur)                     14.15 uur uit
Gr. 7-8 -> via nooduitgang naar binnen en buiten (8.25 uur)                                          14.10 uur uit
  Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8
Maandag 11 mei Gr. 1-2 -> Lorie Gr. 3 -> Eline Gr. 5 -> Pieter Gr. 7 -> Pauline
Dinsdag 12 mei Gr. 1-2 -> Sigrid Gr. 4 -> Hanny Gr. 6 -> Pieter Gr. 8 -> Pauline
Woensdag 13 mei Gr. 1-2 -> Lorie Gr. 3 -> Eline Gr. 5 -> Pieter Gr. 7 -> Pauline
Donderdag 14 mei Gr. 1-2 -> Sigrid Gr. 4 -> Hanny Gr. 6 -> Pieter Gr. 8 -> Hester
Vrijdag 15 mei Gr. 1-2 -> Lorie Gr. 3 -> Eline Gr. 5 -> Pieter Gr. 7 -> Hester
Maandag 18 mei Gr. 1-2 -> Sigrid Gr. 3 -> Eline Gr. 6 -> Pieter Gr. 8 -> Pauline
Dinsdag 19 mei Gr. 1-2 -> Lorie Gr. 4 -> Hanny Gr. 5 -> Pieter Gr. 7 -> Pauline
Woensdag 20 mei Gr. 1-2 -> Sigrid Gr. 4 -> Hanny Gr. 6 -> Pieter Gr. 8 -> Pauline
Met de onderstaande richtlijnen hopen wij u het vertrouwen te geven dat we op school een zo veilig mogelijke situatie hebben gecreëerd.

Richtlijnen vanaf 11 mei a.s.
Algemeen
- Alle kinderen gaan vanaf 11 mei voor de helft van de tijd naar school.
- We hebben gekozen om, om de dag naar school te gaan.
- Tussen de kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
- Tussen de personeelsleden en het kind moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Fruit, drinken en brood moet zo meegenomen worden dat kinderen het zelf kunnen openen. Er is geen schoolfruit meer en de schoolmelk gaan we weer schenken als we allemaal weer naar school mogen. 
- Bij de opstelling van de werkwijze is de Medezeggenschapsraad betrokken.
 
Hygiëne
- We attenderen kinderen er op regelmatig hun handen te wassen, lichamelijk contact proberen te voorkomen en hoesten/niezen in de ellenboog te doen.
- Op school zijn desinfecterende materialen aanwezig voor de persoonlijke hygiëne en voor de schoonmaak.
- Tussen de middag worden deurklinken, tafelbladen, kranen en wc’s schoongemaakt.
 
Aanwezigheid van de kinderen op school en lesaanbod
- In school is de helft van de kinderen aanwezig om zoveel mogelijk ruimte tussen de kinderen en tussen de volwassenen en de kinderen te creëren.
- Daarbovenop mogen kinderen die gebruik maken van de noodopvang aanwezig zijn. (Kinderen waarvan ouders in cruciale beroepen werken.)
- De groep kinderen waaraan lesgegeven wordt, blijft gehandhaafd in de pauze. De pauzes worden op verschillende tijden gehouden.
- Kinderen moeten fruit, drinken en broodtrommels meenemen die ze zelf open kunnen maken.
- Als een leerling jarig is op de dag dat hij/ zij op school is dan vieren we de verjaardag. Een kind mag dan de eigen groep trakteren. Dit kan alleen wanneer het een verpakte traktatie is.
- De kinderen krijgen de komende 8 dagen, 4 dagen les.
- Op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan is het de bedoeling dat ze het opgegeven werk thuis maken en de volgende dag mee naar school nemen. Bij vragen zijn leerkrachten alleen via de app te bereiken. Ze kunnen dan terug appen of na schooltijd contact met u opnemen.
 
 
Contact ouders
- Er is geen fysiek contact tussen leerkrachten en ouder(s)/ verzorger(s). Ouders kunnen vragen stellen via de mail of app. (van maandag t/m vrijdag van 7.45 uur tot 18.00 uur).  Eventuele oudergesprekken vinden digitaal plaats.
- Wilt u mededelingen over privézaken of over eigen kinderen niet in de groepsapp doen!
- Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het plein.
 
Kleuters: brengen, halen
- De kinderen komen om 8.30 uur op school, bij het plein aan de Parnassiaweg.
- De kinderen worden door één volwassene gebracht tot het hek.
- Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand.
- Op het plein staat de leerkrachten te wachten op de kinderen, ze gaan gezamenlijk naar binnen.
- De groep die op vrijdag 15 mei naar school moet gaat deze dag tot 14.15 uur naar school
- Er mag geen speelgoed van huis meegenomen worden.
- We willen u vragen om op tijd te komen!
 
Groepen 3 t/m 8: brengen, halen
- De kinderen (vanaf groep 4) komen zoveel mogelijk alleen naar school, bij het plein aan de Parnassiaweg.
- De kinderen die gebracht worden, gaan zelf het plein op en lopen naar hun juf of meester.  
- Groepen 3 t/m 6 gaan via de kleuterklas die die dag vrij is naar binnen. Ze lopen dan via de robot de trap op naar hun lokaal. Groepen 7 en 8 gaan via de noodtrap naar binnen met hun juf.
- Bij het halen blijven ouders achter het hek en houden 1,5 m afstand van elkaar. De kinderen komen naar u toe.
- Er mag geen speelgoed van huis meegenomen worden.
- Wilt u er voor zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn!
 
Ziekte in het gezin(richtlijnen RIVM)
- Bij verkoudheid, keelpijn en/of koorts blijven kinderen thuis (richtlijnen RIVM).
- Kinderen met familieleden met Coronagerelateerde klachten blijven thuis.
- Als een kind op school ziek wordt, wordt u gebeld en verwachten we dat u direct uw kind komt ophalen bij het hek.
 
Ziekte leerkrachten
- Wanneer een leerkracht ziek is, wordt deze vervangen.
- Groepen mogen niet verdeeld worden over andere groepen.
- Indien er geen opvang is, zijn we gedwongen om een groep naar huis te laten gaan.
 
Communicatie
- Heeft u een berichtje voor de leerkrachten, dan kunt u hen mailen, appen of uw kind een briefje meegeven.
- De leerkrachten communiceren met ouders via de mail of app. Wilt u deze kanalen in de gaten houden?
- Ziekmeldingen kunnen voor schooltijd telefonisch worden doorgegeven.
- Heeft u vragen voor de IB-er of voor mij, dan kunt u mailen of appen. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met ons.
 
Opvang
- Ouders met een cruciaal beroep, kunnen gebruik maken van de opvang op school. Dit is alleen voor de dagen dat u aan het werk bent/moet en uw kind(eren) thuis zijn. Na 14.15 uur kunnen de kinderen naar de BSO.
Opvang aanvragen vóór 8 mei a.s. 12.00 uur. U kunt opvang aanvragen door een mail te sturen naar cbsvossersschool@basisonderwijsterschelling.nl
 
 
Voor iedereen zal het wennen zijn, dat wat voorheen heel normaal was, nu (voorlopig) niet meer kan. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij Annriette. Merkt u aan uw kind(eren), dat ze anders zijn dan uw gewend bent, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind(eren).
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw begrip.
 
Vriendelijke groeten, Team CBS Vossersschool